finland.png united_kingdom.png estonia.png lithuania.png latvia.png sweden.png

Factor X

classifications

 

Mitä kätkeytyy X:n taakse?

Oletko koskaan ihmetellyt, mitä merkintä”X” tarkoittaa ATEX-tyyppihyväksyntätodistus numeron lopussa?
Tai minkälaisia yllättäviä rajoituksia tai kustannuksia saattaa piiloutua tämän kirjaimen taakse? Tässä artikkelissa haluamme valaista asiaa yhdessä Cooper Crouse-Hinds Ltd:n räjähdyssuojauksen asiantuntijan Graham Doranin kanssa. Huomautamme kuitenkin samalla, että eri valmistajien tuotteiden välillä saattaa olla pieniä eroja.

Vältä lisäkustannuksia

Tärkein seikka ostopäätöksiä tehtäessä on, että hankittava tuote noudattaa voimassa olevia terveys- ja turvallisuusstandardeja. Alkuperäisen hankintahinnan lisäksi on hyvä arvioida myös tulevia omistus- ja käyttökuluja kuten asennus-, huolto- ja korjauskuluja. On hyvä ottaa huomioon myös ennakoimattomien seisokkien kulut ATEX-laitteiden huollon yhteydessä.

Eurooppalaiset ja kansainväliset terveys- ja turvallisuusstandardit saattavat mutkistaa hankintapäätöksiä. Niiden mukaan sähkölaitteiden sertifikaattinumeroiden perään voidaan merkitä X-kirjain. Tämä ”X” tarkoittaa, että laitteella on erityisominaisuus, joka vaikuttaa laitteen turvalliseen käyttöön.
ATEX-todistuksessa on maininta X:n vaikutuksesta käytössä. ”X” saattaa tarkoittaa, että laitteeseen on tehty parannuksia, mutta se saattaa merkitä myös rajoituksia. Laitteen omistajan on näin ollen tiedettävä, mitä ”X” tarkoittaa, sillä merkintä saattaa edellyttää, että hänen on tehtävä riskiarvio tai muutos alkuperäiseen suunnitelmaan.

On tärkeää, että asentajat ymmärtävät eri valmistajien tuottamien sähkölaitteiden pienet erot. Eri tuotteilla voi olla sama ATEX-luokitus, mutta X:ään saattaa liittyä yllättäviä kustannuksia.

Esimerkki 1

Tarkastellaanpa esimerkkeinä räjähdyssuojattuja ohjauskeskuksia tai loistevalaisimia. ”X” saattaa tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ohjauskeskus tai valaisin voidaan asentaa ainoastaan sellaiseen paikkaan, missä mekaanisten vaurioiden vaara on vähäinen.

”Vähäinen mekaanisten vaurioiden vaara” jätetään asiakkaan tulkittavaksi. Se saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksikköä ei voida asentaa tietyille tuotantoalueille, kuten käsittely- tai nostolaitureille. Ohjauskeskuksien tai valojen ”X” tarkoittaa tällöin sitä, että kotelon iskuluokitus on alle 7N, mikä on vaarallisille alueille vaadittu standardi. Sama kuin ostaisit auton ilman turvatyynyjä: voit menettää henkesi myös pienillä nopeuksilla!

Esimerkki 2

Toinen esimerkki olkoon ympäristön lämpötila. Tavallisen lämpötila-alueen (–20 °C… +40 °C) asemasta laitteen käyttö on saatettu rajoittaa esim. lämpötiloihin 0 °C … +40 °C. Laitetta voidaan tällöin käyttää ainoastaan sisätiloissa. Sama ”X” voi toisaalta viitata tavallista laajempaan lämpötila-alueeseen.

Esimerkki 3

”X” voi myös merkitä erityisehtoja, jotka lisäävät omistuskuluja. Tuote saattaa vaatia epätavallisen asennustavan tai erityishuoltoa.

Tuotteen mukana voi tulla itseporautuvat ruuvit, jotka lukitsevat suojan. Sertifiointi puolestaan edellyttää niiden käyttöä. Jos asiakas asentaa laitokseen satoja valaisimia, asennukseen kulunut lisäaika ja sen tuottavat lisäkustannukset voivat olla huomattavia.

Esimerkki 4

Sertifikaatin ”X”:n mahdollisesti luomien rajoitusten lisäksi on vaarallisille alueille tarkoitettujen valaisimien hankinnassa otettava huomioon myös tarkastukset ja huolto. Jotkut valaisinvalmistajat ovat saattaneet muuttaa tuotteensa tavallisista teollisuusvalaisimista räjähdyssuojattuihin malleihin. Tällaisiin tuotteisiin sisältyy usein erityisiä huoltoehtoja. Sertifikaatin voimassaolo voi vaatia, että käyttäjä tarkistaa valot 12 kuukauden välein, mikä saattaa tarkoittaa suuria huoltokuluja.

Hankintaprosessin aikana kannattaa tutustua tuotteen ATEX-todistukseen huolellisesti. Ex-tuotteiden osaajana Malux suosittelee Cooper Crouse-Hindsin laadukkaita tuotteita. Tuotteiden datalehdet ja ATEX-todistukset löytyvät Maluxin kotisivuilla www.malux.fi ja
Maluxin myyntiryhmään saa aina ottaa yhteyttä!


Lähde: Electrical & Electronics, Lokakuussa 2008